Praga Lab Praga Lab

9 lutego 2022
Robotnik

Aga Szreder

instalacja: Aga Szreder / tekst: Marta Handschke / muzyka: Grzegorz Nawrocki

  • gdzie?

Witryna pracowni twórczej Agi Szreder na ul. Małej 4/47. Instalację można oglądać w witrynie pracowni, która jest usytuowana od frontu. Jest to miejsce od początku związane z pracą – przed, podczas i po wojnie był tam sklep spożywczy należący i utrzymujący jedną rodzinę. Potem znajdowała się tam szwalnia, był fryzjer, a teraz pracownia twórcza.  

  • co zobaczymy?

„Robotnik” to instalacja / rzeźba / cień składającą się z obiektu zdefiniowanego przestrzennie tak, by gra światła i cienia uwypuklała dodatkowe aspekty pracy, przepisywała je na nowo. Istotnym elementem pracy są współbrzmiące z nią: tekst i dźwięk będące kolejną, pozawizualną narracją. Forma rzeźby nawiązuje do konstruktywizmu – okresu ceniącego zarówno etos fizycznej pracy jak też starającego się stworzyć nowoczesny język wizualny w zakresie kompozycji i formy. 

Na wystawie będzie można zobaczyć rzeźbę z cegieł i narzędzi – piły i kielni oraz jej cień przypominający międzywojenny czołg, przeskalowany i nieco groteskowy – nawiązujący do historii Europy lat 30tych XX w. lecz nie będący jej prostą rekonstrukcją. 

Odtwarzany będzie tekst Marty Handschke opowiadający o życiu „Robotnika” i porównujący jego ciało i pracę do industrialnego organizmu miejskiego, którego jest częścią. Na ekranie będzie można także zobaczyć filmowy zapis pracy Agi Szreder nad wykonaniem kolejnych rzeźb. Obraz pracy robotnika zostanie zderzony z obrazem artystki, obojga wykonujących pewną pracę, w różnych momentach historii, w różnych kontekstach, a jednak angażującą fizycznie i dokonującą się w tej samej przestrzeni, na Pradze.  

  • kontekst ?

WARUNKI PRACY. Projekt nawiązuje do dziedzictwa Pragi – początku XX w., powstawania w tej dzielnicy szeregu fabryk i przestrzeni industrialnych, z których część przetrwała do dziś. Ta industrialna przestrzeń generowała konkretnie zdefiniowaną tkankę społeczną – okolica zamieszkana była przede wszystkim przez klasę pracującą wymieszaną z fabrykantami i kadrą zarządzającą. W warstwie interpretacyjnej istnieje nawiązanie do praskiego dziedzictwa historycznego: moment gwałtownego rozwoju urbanistycznego dzielnicy, powstawanie nowej miejskiej architektury przemysłowej i wreszcie moment niespodziewanego, zatrzymanego przez wojnę rozwoju. Z jednej więc strony jest to praca mająca na celu uhonorowanie zwykłego, „proletariackiego” mieszkańca Pragi. Z drugiej pewnego – być może wcale nieprzemijającego etosu pracy, co obecna rewitalizacja praskiej architektury zdaje się potwierdzać. 

  • kiedy?

Instalacja pokazywana w witrynie pracowni będzie dostępna do oglądania i słuchania w godzinach 12:00 – 20:00 w dniach 13-20.02.2022 r.. Instalację będzie można oglądać poprzez przeszklone drzwi, a dźwięk, który jej towarzyszy będzie słyszalny z kratki wentylacyjnej umieszczonej przed drzwiami w posadzce. 

 

Aga Szreder – absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje z różnymi mediami: rzeźbi, rysuje, fotografuje, tworzy instalacje angażujące światło i cień, w duecie z Rafałem Żwirkiem współtworzy filmy. Lubi kolektywną pracę. Wierzy w sztukę jako narzędzie zmiany rzeczywistości.  

W opisie wykorzystano obszerne fragmenty tekstu Agi Szreder 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności