Praga Lab Praga Lab

5 marca 2021
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi działa od 1995 r. Swoją siedzibę ma na warszawskiej Pradze. Skala działalności Otwartych Drzwi jest imponująca. Z jednej strony to udzielanie bezpośredniego wsparcia z zakresu rehabilitacji czy edukacji z drugiej realizacja szeregu inicjatyw z obszaru przedsiębiorczości społecznej.

Stowarzyszenie swoje działania adresuje do osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, bezrobotne oraz dzieci i młodzież. Ich projekty i działania to odpowiedź na  potrzeby osób doświadczających poważnych problemów życiowych. Brak zdrowia, domu, pracy, wykształcenia, samotność, depresja czy nietrwałe więzy rodzinne. To często codzienność osób, które trafiają do Otwartych Drzwi.

Swoje działania Otwarte Drzwi realizują poprzez programy w następujących obszarach:

 • Rehabilitacja
  społeczna i zawodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami sięganie po niezależność życiową dzięki zindywidualizowanym form pomocy (zatrudnienie wspomagane, mieszkania treningowe, terapia zajęciowa…)
 • Aktywizacja
  w sferze zawodowej, wspomaganie osób długotrwale bezrobotnych w poszukiwaniu pracy (szkolenie, doradztwo, pośrednictwo…)
 • Resocjalizacja
  wspieranie osób bezdomnych w wyjściu z kryzysu, nabyciu umiejętności społecznych i uzyskaniu stabilizacji życiowej (edukacja, poradnictwo, terapia, praca, wolontariat…)
 • Socjoterapia i edukacja
  wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi realizowane poprzez tworzenie bezpiecznych warunków do rozwoju, nauki, rozbudzania talentów i pasji (wsparcie psychologiczne, samopomoc, korepetycje, ciekawe zajęcia, wyjazdy…)
 • Integracja
  mająca na celu zrozumienie, a także włączenie innych grup społecznych w rozwiązywanie problemów osób korzystających z naszego wsparcia (kampanie społeczne, targi, pikniki….)

Więcej na: otwartedrzwi.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności