Praga Lab Praga Lab

Kontakt

Adres

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2

Zespół PragaLAB

Katarzyna Sadowy: katarzyna.sadowy@ohpraga.pl

Dominika Brodowicz

Maciej Czeredys

Natalia Daca

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766.
Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponoszą wyłącznie autorzy i nie musi ona wyrażać opinii Unii Europejskiej.
EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności