Praga Lab Praga Lab

O nas

 

PragaLAB to przestrzeń eksperymentu i część projektu badawczego OpenHeritage. Od czerwca 2019 r. do lutego 2022 r. w ramach działań PragaLAB szukaliśmy efektywnych sposobów łączenia praskiego dziedzictwa z rozwojem lokalnej gospodarki, konkretnych rozwiązań pozwalających ograniczyć bariery dla rozwoju inicjatyw. Testowaliśmy nowe modele łączenia aktywnych ludzi i niewykorzystanych miejsc.

Za punkt wyjścia przyjęliśmy praskie niematerialne i materialne dziedzictwo związane z pracą i jej tradycjami. Praga to dzielnica nierozerwalnie związana z tradycjami wytwórczymi i robotniczymi. Świadczą o tym liczne zabytki okresu industrializacji: zakłady produkcyjne, małe i wielkie fabryki. Praga to dzielnica nadal autentyczna, zarówno pod względem społecznym jak i przestrzennym. Zanikaniu tych tożsamości chcemy przeciwdziałać.

Kontekst miejsca

Przed miastami pojawiają się nowe wyzwania związane z gospodarką, środowiskiem i kwestiami społecznymi. Z tego powodu konieczne jest ciągłe poszukiwanie adekwatnych rozwiązań w duchu zrównoważonego rozwoju i ulepszanie sposobu funkcjonowania miast – zwłaszcza na poziomie lokalnym, dzielnicowym. Przykładem jest warszawska Praga, na obszarze której w ostatnich latach wiele się zmieniło. Większość tych zmian opierała się na transformacji kapitałowej. Towarzyszyły jej procesy o charakterze modernizacji i przekształceń obiektów architektonicznych dziedzictwa kulturowego na nowe funkcje. Wielokrotnie wiązało się to z przerwaniem ciągłości funkcjonalnej lub społecznej określonych miejsc. Tego typu procesy były i są najczęściej polem działania firm deweloperskich, w tym międzynarodowych inwestorów dysponujących znacznym kapitałem, nastawionych na podniesienie wartości nieruchomości poprzez tworzenie prestiżu danego miejsca, często z wykorzystaniem dziedzictwa, ale z pominięciem wielu jego wartości. Tym samym marginalizuje się rolę wspólnoty tego dziedzictwa i tworzy negatywne zjawiska rynkowe, takie jak gentryfikacja.

W tym kontekście zespół PragaLAB podjął się zadania rozpoznania barier i możliwości wdrożenia innego typu strategii inwestycyjnych, opierających się na dwóch filarach: ograniczonych środkach inwestycyjnych oraz potrzebie włączenia wspólnoty dziedzictwa w proces jego adaptacji.

Wizja

Praga to dzielnica, która czerpiąc ze swojego dziedzictwa, łączy miejsca i ludzi przy pomocy współczesnych form pracy.

Misja

Naszą misją jest wsparcie rozwoju społecznej gospodarki zamkniętego obiegu na Pradze poprzez dzielenie się wiedzą, ułatwianie współpracy oraz zbudowanie innowacyjnych modeli adaptacji przestrzeni i miejsc z zachowaniem, wykorzystaniem i wyeksponowaniem wartości dziedzictwa.

Naszą misję realizujemy w ramach trzech podstawowych procesów:

  • Mapowania
  • Warsztatów Projektowych
  • Made in Praga

Partnerzy

OWSARP zawarł porozumienie o partnerskiej współpracy przy realizacji działań PragaLAB z m.st. Warszawa, Muzeum Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Warszawskiej Pragi) oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności