Praga Lab Praga Lab

Wystawa PRACA PRAGA

W ramach wystawy PRACA PRAGA oddajemy pole współczesnym artystkom, twórczyniom i wytwórcom, którzy prezentują swoje prace w przestrzeniach Pragi-Północ, dzielnicy tak silnie związanej z pracą, tą fabryczną, handlową, rzemieślniczą, twórczą, artystyczną.

Wystawa PRACA PRAGA poprzez działania twórcze szeroko rozumianej wspólnoty dziedzictwa (heritage community) oddaje pole różnorodnym głosom stawiającym pytania o przyszłość dziedzictwa Pragi.  Dziedzictwo, które istnieje i które powstaje to zawsze rezulat czyjejś pracy, często niewidocznej. Praktyki pracy: twórczości, wytwarzania, przetwarzania kształtują dziedzictwo stając się jednocześnie jego częścią. Poprzez pracę, czyn, działanie rodzi się więź pomiędzy współczesnością a przeszłością i przyszłością. W PragaLAB w szczególny sposób zajmujemy się pracą twórczą i wytwórczą, pracą, która angażuje zarówno fizycznie jak i intelektualnie, dla której miejsce i jego społeczność stanowi istotny kontekst.

Wystawa w przestrzeni fizycznej Pragi Północ jest częścią współczesnej, otwartej interpretacji dziedzictwa Pragi związanego z pracą, tworzącej rodzaj „przewodnika po (nie)istniejącej wystawie”. Wystawa stanowi otwarte zaproszenie dla odbiorców do tworzenia własnych interpretacji, spaceru po Pradze, odczytywania na nowo takich tematów jak:

 • WARUNKI PRACY, w szczególności twórczej i wytwórczej, rola przestrzeni dla osób pracujących, znaczenie lokalizacji na Pradze dla pracy artystycznej i produkcyjnej;
 • ENERGIA, rozumiana zarówno w sposób dosłowny, jak i metaforyczny. Zapotrzebowanie na energię, elektryfikacja, a obecnie cyfryzacja są silnie związane z produkcją i przemysłem. Jednocześnie obszary pracy stanowią miejsca energii ludzkiej, twórczej, społecznej.
 • KOBIETY i ich rola jako twórczyń, producentek, pracownic, a także jako odbiorczyń pracy i produkcji, konsumentek.
 • LUKSUS jako wyzwanie dla gospodarki zrównoważonej, odpowiedzialnej. Luksus może być zarówno obciążeniem dla niej, jak i wzorcem wysokiej jakości, trwałości. Zagadnienie luksusu może być odniesione do problemu nadmiaru (w sztuce i w produkcji)

W ramach wystawy, od 14 do 20 lutego 2022 r., prezentujemy 5 instalacji, w 5 różnych praskich przestrzeniach. Oglądając instalacje można będzie spotkać ich autorki i autorów, porozmawiać o obiektach wystawy, a także o samej pracy, jaka za nimi stoi. Mapa z lokalizacjami instalacji.

Magazin

 • Maria Kiesner 
 • miejsce: ul. 11 Listopada 22 lok 3 (pracownia artystki) 

Prace malarskie i fotograficzne Marii Kiesner, między innymi obrazy przedstawiające budynki zburzonej Cory, dworca Warszawa Wschodnia, Dworca PKS Stadion i zburzonego kina na Saskiej Kępie. Głównym motywem wystawy są ikoniczne budynki Pragi, uzupełnione o materiały źródłowe, z którymi artystka pracowała podczas malowania tych przedstawień. Instalacja jest prezentowana w przestrzeni pracowni malarskiej na ul. 11 Listopada 22, gdzie od listopada 2001r, w 160 metrowej pracowni maluje Maria Kiesner, Anna Wójcik, Julia Burek-Wolska, Agnieszka Sandomierz i Stefan Paruch. Podczas wystawy będzie można zobaczyć i lepiej zrozumieć mozolną, niewidoczną z ulicy pracę ludzi związanych ze sztuką, która powstaje w charakterystycznych dla dzielnicy trudnych warunkach. Więcej o instalacji

Najpiękniejszy sklep

 • Viola Głowacka
 • miejsce: ul. Namysłowska 8 (pawilon nr 42 na Bazarze) 

Prezentowane prace Violi Głowackiej, kilka obrazów i obiektów bazarowych, czyli ready mades są częścią cyklu „Kiosk Ruchu i Strachu” oraz „Toothstreet”. Zostały zainspirowane eksploracją przestrzeni miejskiej Pragi Północ od ulicy Ząbkowskiej do Placu Hallera. Prace są pokazywane w pawilonie na terenie bazaru przy ul.  Namysłowskiej, miejsca cieszącego się dużą popularnością, w pewnym sensie także stanowiącego eskalację kultury masowej. Jest to serce handlu zasilanego przez mrówczą pracę drobnych handlarzy, żywym obrazem prawa popytu i podaży. Instalacja pozwala każdemu odwiedzającemu na nowe odczytanie prac artystki w kontekście toczącego się wokół życia. Więcej o instalacji

Ovum Aureum

 • Tadam! Rodzinna Pracownia Cukiernicza
 • miejsce: ul. Jagiellońska 14 

Czy złote jajko to wciąż symbol luksusu? Ciastko w kształcie jajka, które nawiązuje do słynnego jajka Fabergé oraz częściowo do współczesnego jajka-niespodzianki. Jajka Fabergé, rosyjskiego złotnika Piotra Fabergé tworzącego w XIX wieku stały się symbolem luksusu na całym świecie. Odzwierciedlają kunszt wyrafinowanej pracy i szlachetność materiałów. Jednocześnie współczesne jajko-niespodzianka jest wymownym symbolem ery masowej produkcji, w której dostępność zastąpiła jakość. Złote ciastko-jajko prezentowane na wystawie jest wykonywane ręcznie, według zasad tradycyjnego cukiernictwa, a cały proces produkcji koordynuje jedna osoba, która czuwa nad jakością. Jest ono pokazane w witrynie rodzinnej pracowni cukierniczej i wyraża przekonanie, że celebrowanie czasu spędzonego przy stole z dobrą kawą i ciastkiem, może być źródłem radości osiągalnym dla wielu. Więcej o instalacji

Robotnik

 • Aga Szreder
 • miejsce: ul. Mała 4/47 (witryna pracowni artystki) 

Widoczna w witrynie instalacja / rzeźba / cień, w którym gra światła i cienia uwypukla dodatkowe aspekty pracy, przepisuje je na nowo.  Forma rzeźby nawiązuje do konstruktywizmu – okresu ceniącego zarówno etos fizycznej pracy jak też starającego się stworzyć nowoczesny język wizualny w zakresie kompozycji i formy. Odtwarzany tekst Marty Handschke opowiada o życiu „Robotnika” i porównuje jego ciało i pracę do industrialnego organizmu miejskiego, którego jest częścią. Na ekranie prezentowany jest filmowy zapis pracy Agi Szreder nad wykonaniem kolejnych rzeźb. Obraz pracy robotnika zostanie zderzony z obrazem artystki, obojga wykonujących pewną pracę, w różnych momentach historii, w różnych kontekstach, a jednak angażującą fizycznie i dokonującą się w tej samej przestrzeni, na Pradze. Więcej o instalacji

Szachy A00

 • Katarzyna Rysiak i Paulina Mirowska
 • miejsce: ul. Skoczylasa 8, (Pracownia Wschodnia)

Instalacja prezentująca proces projektowy i produkcyjny autorskiego kompletu szachów A00, który powstał na 100-lecie Bauhausu oraz kompletu Wulumulu, który został zaprojektowany do bardziej zmechanizowanej produkcji.Instalacja śledzi przebieg procesu projektowego i produkcyjnego: szkice, modele w glinie i w gipsie, odlewy, próby materiałowe i kolorystyczne, prototypy. Prezentowane są także fotografie Pauliny Mirowskiej, wykonane własnoręcznie w ciemni Pracowni Wschodniej, przedstawiające dokumentację produkcji pierwszego zestawu szachowego. Pomysł na A00 powstał także w Pracowni Wschodniej, podczas niezliczonych rozmów przy kawie. Artystki Kasia Rysiak i Agnieszka Wach, zgłębiając reguły gry w szachy, postanowiły zaprojektować własny zestaw – elegancki, współczesny i wykonany ze szlachetnych materiałów. Jest to także rezultat współpracy z innymi twórcami Pracowni Wschodniej. Więcej o instalacji

Finisaż

W niedzielę 20 lutego zapraszamy na wyjątkowe wydarzenia kończące wystawę.

 • 12:00 Ovum Aureum, Tadam! Rodzinna Pracownia Cukiernicza – spotkanie z twórcami i twórczyniami.
 • 13:00 – 15:00 Szachy A00. Proces projektowy i produkcyjny zestawów szachowych, Pracownia Wschodnia – spotkanie z twórczyniami i rozgrywki szachowe
 • 15:00 – 16:00 Viola Głowacka, Najpiękniejszy sklep – spotkanie z artystką
 • 16:00 – 17:00 Magazin i Kiesner Maria – spotkanie z artystką
 • 17:00 – 18:00 Robotnik, Aga Schroeder – spotkanie z artystką

Do zobaczenia!

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności