Praga Lab Praga Lab

9 lutego 2022
Magazin

Maria Kiesner

instalacja malarsko-fotograficzna

  • gdzie?

Instalacja zostanie zaprezentowana w przestrzeni pracowni malarskiej na ul. 11 Listopada 22 (lok. 3), na I piętrze dawnej Fabryki Wyrobów Gumowych „Brage”. Tutaj od listopada 2001r, w 160 metrowej pracowni maluje Maria Kiesner, Anna Wójcik, Julia Burek-Wolska, Agnieszka Sandomierz i Stefan Paruch. Grupa z biegiem lat niewiele zmieniła skład, pozostaje niezmienne miejsce, adres, surowe, nieremontowane wnętrze. Chłodną, nieogrzewaną pracownię artystki i artysta zapełniają obrazami, obiektami, instalacjami. W sąsiedztwie działa „Fundacja Serce Miasta” wspierająca bezdomnych, co zdaniem Marii Kiesner jest znakiem czasów w jakich żyjemy, czasów nadmiaru i biedy jednocześnie. 

  • co zobaczymy? 

Na wystawie znajdą się prace malarskie i fotograficzne Marii Kiesner. Pojawią się między innymi obrazy przedstawiające budynki zburzonej Cory, dworca Warszawa Wschodnia, Dworca PKS Stadion i zburzonego kina na Saskiej Kępie. Głównym motywem wystawy będą ikoniczne budynki Pragi, uzupełnione o materiały źródłowe, z którymi artystka pracowała podczas malowania tych przedstawień.  

  • kontekst?  

WARUNKI PRACY I ENERGIA. Podczas wystawy będzie można zobaczyć i lepiej zrozumieć mozolną, niewidoczną z ulicy pracę ludzi związanych ze sztuką, która powstaje w charakterystycznych dla dzielnicy trudnych warunkach. Energia, jakiej wymaga takie działanie pozwala funkcjonować pracowni, wchodzić w relacje z otoczeniem, podejmować dyskurs o miejscu artystek i artystów, także tym dosłownym, przestrzennym w przestrzeni miasta. Goście zostaną zaproszenie w przestrzeń, którą dawno temu służyła jako magazyny produkcyjne, a od 2001 jest pracownią malarską. Będzie to okazja do pokazania innego oblicza podwórka, które dla większości warszawiaków znane jest jako miejsce nocnego życia, a jego działalność dzienna jest właściwie nieznana. 

Maria Kiesner – jest absolwentką Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego w 2002). W 2009 obroniła dok­torat pod tytułem „Miasto przed burzą” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Ko­pernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 była stypendystką MKiDN. pracuje w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku 2015/2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W roku 2017 decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W opisie wykorzystano obszerne fragmenty tekstu Marii Kiesner. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności