Praga Lab Praga Lab

5 marca 2021
Projekt Cities of Making

Projekt Cities of Making (Miasta Produkcji) badał przyszłość produkcji w miastach zachodu Europy (Amsterdam, Londyn, Roterdam) pod kątem technologii, zasobów, lokalizacji i możliwości wdrożenia.

Po latach wycofywania i wyprowadzania produkcji poza granice Europy, europejskie miasta stają obecnie w obliczu szeregu problemów: po pierwsze miejsca pracy w przemyśle wytwórczym zostały szybko zastąpione miejscami pracy w usługach powodując duże luki na rynku pracy, gospodarka cyrkularna jest traktowana poważnie przez wiele miast, a nowe technologie pozwalają produkować mniej uciążliwy sposób. Ta sytuacja może przynieść szereg istotnych korzyści, w tym: miejsca pracy dla grup socjodemograficznych najbardziej dotkniętych bezrobociem, innowacje, bardziej efektywne wykorzystanie materiałów i odporność miast na kryzysy. Ośrodki miejskie odgrywają ważną rolę w pielęgnowaniu nowych form proekologicznej miejskiej produkcji, opartej na odpowiedzialnym środowiskowo, społecznie innowacyjnym sektorze wytwórczym.

Cities of Making  połączyło metodę badań strategicznych (strategic research) oraz badań w działaniu (action research), które zaowocowały konkretnymi projektami. Ambicją projektu było zidentyfikowanie czynników sukcesu we wspieraniu odpornej i innowacyjnej bazy produkcyjnej oraz przetestowanie tych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Najważniejsze pytania, które zostały poruszone, obejmują:

  • Jaka technologia / zasoby są odpowiednie dla miejskiej produkcji XXI wieku?
  • Gdzie miejska produkcja może być lokalizowana w mieście z punktu widzenia planowania i ograniczeń przestrzennych?
  • Jak możemy wzmocnić proces zmiany?

Więcej na (tylko w języku angielskim): citiesofmaking.com

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności