Praga Lab Praga Lab

23 maja 2021
Raport z badania: Transmisja rzemiosła – możliwości i przeszkody

Nowy raport przygotowany przez Katarzynę Chudyńską-Szuchnik z Muzeum Warszawskiej Pragi.

Muzeum Warszawskiej Pragi postrzega rzemieślników jako przedstawicieli dziedzictwa kulturowego o ważnej roli społecznej i kulturotwórczej. Tego rodzaju dziedzictwo jest w ciągłym procesie i naturalne jest dla niego to, że ulega przetwarzaniu. Muzeum przeprowadziło w listopadzie 2020 roku badanie pilotażowe, które objęło rzemieślników z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, których cechuje przywiązanie do tradycyjnych metod wytwarzania, korzystanie z trwałych, naturalnych materiałów, solidność, profesjonalizm. Ten etos rzemieślniczy wraz z wielopokoleniową historią sprawia, że postrzegamy ich jako „firmy zabytkowe”.

Najciekawsze dane z raportu:

  • Ponad połowa badanych (54 %) stwierdziło, że przychodzą do nich osoby szukające możliwości praktyki lub pracy w ich warsztacie.
  • Branże warsztatów, do których kierowane są takie pytania to: krawiectwo miarowe, szewstwo, rękawicznictwo, czapnictwo, kaletnictwo, stolarstwo, renowacja mebli, introligatorstwo.
  • Wśród najczęściej wymienianych przeszkód związanych z przyjęciem praktykanta odnotowano spadek dochodów, kurczącą się liczbę klientów i brak warunków. Zauważono również dystans rzemieślników wobec osób bez doświadczenia w rzemiośle.
  • Jeśli pojawią się ułatwienia – wsparcie związane z przyjęciem stażysty, co drugi badany wyraża zainteresowanie. Wsparcie powinno mieć charakter finansowy i być jak najmniej zbiurokratyzowane.
  • Brak następców grozi likwidacją mojego zakładu w najbliższych latach – tak stwierdziło 45% badanych.
  • Rzemieślnicy, którzy nie mają następców są zainteresowani możliwością odsprzedaży swojego warsztatu kontynuatorowi z opcją bycia do pomocy w ustalonym zakresie. Takie rozwiązanie jest atrakcyjne dla 54% badanych.

Autorzy badania: Katarzyna Chudyńska – Szuchnik z Muzeum Warszawskiej Pragi, Maciej Malinowski.

więcej informacji na: https://muzeumwarszawy.pl/raport-z-badania-transmisja-rzemiosla-mozliwosci-i-przeszkody/

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności