Praga Lab Praga Lab

17 lutego 2022
Footprints: dziedzictwo na przyszłość 2/3

Zapraszamy na spotkanie online z architektką Kerstin Müller, reprezentująca szwajcarską pracownię Baubüro in situ, będące drugim spotkaniem z cyklu “Footprints: dziedzictwo na przyszłość”. Spotkanie NA MIEJSCU, Z LUDŹMI, DLA ŚRODOWISKA O WIELU ŻYCIACH MATERIAŁÓW jest drugim z trzech spotkań z cyklu “Footprints: dziedzictwo na przyszłość” zainicjowanego przez zespół PragaLAB i  Koło Architektury Zrównoważonej OWSARP.

Zapraszamy na spotkanie online z architektką Kerstin Müller, reprezentująca szwajcarską pracownię Baubüro in situ, będące drugim spotkaniem z cyklu “Footprints: dziedzictwo na przyszłość”. Baubüro in situ realizuje pionierskie projekty wdrażające zasady gospodarki cyrkularnej, bazując na zachowaniu tego co już istnieje na działce w chwili rozpoczęcia projektu i dążąc do rezygnacji z użycia nowych elementów i materiałów budowlanych. W przypadku adaptacji obiektów istniejących, ogranicza ingerencję projektanta do niezbędnego minimum, w przypadku budynków nowych, wykorzystuje materiały i elementy z obiektów rozbieranych. Jak pokazuje ich doświadczenie, możliwe jest zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego budynku niemalże w 100% z elementów pochodzących z rozbiórki. Poza zagadnieniami związanymi z ograniczeniem negatywnego wpływu budownictwa na klimat i środowisko, uzasadnieniem dla zachowania istniejących budynków są dla Baubüro in situ także niematerialne wartości, które z tymi obiektami się łączą – historia, tożsamość miejsca, związana z tym miejscem społeczność. Zasady, które pracownia wskazuje jako kluczowe, to projektowanie na miejscu, z udziałem społeczności, z poszanowaniem dla tego, co zastane i troską o środowisko.

Baubüro in situ zostało założone przez Barbarę Buser i Eric Honeggera w 1998 (wtedy pod nazwą Baubüro Mitte). Obecnie zatrudnia około 60 osób w dwóch siedzibach – w Zurichu i Bazylei. Za projekt przebudowy i nadbudowy budynku magazynowego K.118 w Winthertur otrzymało podczas Biennale w Wenecji w 2021 nagrodę Fundacji Holcim za zrównoważone budownictwo. W roku 2020 działalność pracowni została nagrodzona Nagrodą Federacji Szwajcarskiej za osiągnięcia na polu sztuki.

Gość: Kerstin Müller – Baubüro in situ (Bazylea)

Prowadzenie: Magda Pios (Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP) i Michał Sikorski (TŁO https://tlo.archi/ )

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim (bez tłumaczenia)

Współorganizatorzy:

ZODIAK Warszawski Pawilon Architectury  https://pawilonzodiak.pl/

Koło Architektury Zrównoważonej OWSARP https://www.facebook.com/ArchitekciDlaKlimatu/

Partner: Embassy of Switzerland in Poland

Grafika: Nicola Cholewa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności