Praga Lab Praga Lab

17 stycznia 2022
Studium Miejsca: Cytadela, Alba Iulia

Zapraszamy do zapoznania się z czternastym z 16 niezwykłych miejsc dziedzictwa poddanych szczegółowej analizie w ramach projektu OpenHeritage.

Alba lulia to średniej wielkości miasto w środkowej Rumunii, centrum prowincji. Jego populacja w 2018 r. liczyła 66 369 osób; większość aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w sektorze usług. Większość pracodawców to mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. Przemysł turystyczny jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego miasta. Po przystąpieniu Rumunii do UE w 2007 roku, miasto otrzymało znaczną ilość bezzwrotnych funduszy z funduszy strukturalnych UE i innych programów międzynarodowych. Cytadela stanowi centrum miasta pod względem rozwoju przestrzennego i topografii i jest zajęta przez szereg budynków i użytkowników.
110-hektarowy obszar Cytadeli wyznacza XVIII-wieczna fortyfikacja w kształcie gwiazdy. Obecny kompleks powstał w wyniku działań budowlanych i krajobrazowych trwających prawie dwa tysiące lat. Począwszy od około 2000 roku, teren i budynki były stopniowo przekazywane władzom miasta przez poprzedniego użytkownika, Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2008 roku władze miasta zebrały ponad 60 milionów euro na ekonomiczną, społeczną i kulturalną rewitalizację Cytadeli. Projekt ten jest częścią strategii władz miasta, która ma na celu przekształcenie Alba lulia w miasto atrakcyjne dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

Aby zrozumieć kryjącą się za tym miejscem historię, zapraszamy do pobrania i lektury raportu: Citadel, Alba Iulia Observatory Case oraz do obejrzenia krótkiego filmu (wszystkie materiały dostępne są w języku angielskim):

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności