Praga Lab Praga Lab

13 stycznia 2022
Studium Miejsca: Färgfabriken, Sztokholm

Zapraszamy do zapoznania się z trzynastym z 16 niezwykłych miejsc dziedzictwa poddanych szczegółowej analizie w ramach projektu OpenHeritage.

Lövholmen to obszar w dzielnicy Liljeholmen, w południowej części Sztokholmu, dość blisko centrum miasta. Obszar ten graniczy od północyz Liljeholmsviken, a od południa z jeziorem Trekanten. Obszar ten był terenem przemysłowym przez ponad 150 lat, aż do 2009 roku. W latach 90-tych, kiedy nastąpił upadek przemysłu, obszar ten cierpiał z powodu braku podstawowych usług. Dodatkowo, obszar ten nie był w ogóle połączony z centrum miasta. W latach 90-tych, kiedy większość Sztokholmu była „w budowie”, obszar Lövholmen był „białą plamą” na mapie. Chociaż duża część tego obszaru nadal pozostaje opuszczona, obecność Färgfabriken oraz innych małych pracowni artystycznych, które powoli osiedlały się w okolicy, buduje nowy obraz dzielnicy. Färgfabriken to platforma i miejsce wystaw dla współczesnych form ekspresji kulturalnej, z naciskiem na sztukę, architekturę i urbanistykę, mieszczące się w budynku przemysłowym zbudowanym w 1889 roku. W budynku tym mieściła się wcześniej fabryka farb, od której wzięło swoją nazwę miejsce. Färgfabriken jest prowadzona przez fundację , która powstała w 1995 roku z inicjatywy Alero-Beckers AB, ColArt Sweden AB (obie należące do Lindéngruppen, prywatnej firmy przemysłowej) oraz SAR (Szwedzkie Stowarzyszenia Architektów). Od momentu powstania Färgfabriken stała się nie tylko kluczową instytucją kulturalną w Sztokholmie, ale także nowym typem instytucji kultury programowo opartym na inkluzywności. Dzięki programowi kulturalnemu, który łączy architekturę, sztukę i urbanistykę ze współczesnymi problemami społecznymi, Färgfabriken pozostaje znaczącym aktorem w Sztokholmie, mającym ogromny wpływ na rozwój otaczającego go obszaru oraz na włączenie wielu różnych interesariuszy w procesy decyzyjne. http://www.fargfabriken.se/en/

Aby zrozumieć kryjącą się za tym miejscem historię, zapraszamy do pobrania i lektury raportu: Fargfabriken Observatory Case oraz do obejrzenia krótkiego filmu (wszystkie materiały dostępne są w języku angielskim):

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności