Praga Lab Praga Lab

16 grudnia 2021
Studium Miejsca: Zielona Metropolia, pogranicze DE,BEL,NED

Zapraszamy do zapoznania się z dziewiątym z 16 niezwykłych miejsc dziedzictwa poddanych szczegółowej analizie w ramach projektu OpenHeritage.

Termin „Zielona Metropolia” to nazwa za którą kryją się postindustrialne krajobrazy na niemieckim, holenderskim i belgijskim pograniczu. Mimo, że Zielona Metropolia nie jest uznawana za region administracyjny, jest ona postrzegana jako jeden podmiot przez Grunmetropole, stowarzyszenie promujące współpracę pomiędzy Belgią, Holandią i Niemcami, skupionego na wspieraniu i monitorowaniu gospodarki, turystyki i jakości środowiska. Region Zielonej Metropolii posiada ten sam mianownik związany ze wspólną przeszłością przemysłową co stanowi koło zamachowe dla rozwoju w obszarze turystyki, technologii i nauki. Obszar Zielonej Metropolii był kolebką industrializacji na kontynencie europejskim. W przeszłości region ten był bardzo silnie eksploatowany ze względu na swoje zasoby naturalne i ich łatwą dostępność. Naturalne bogactwa przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Ich eksploatacja pozostawiła ślady w historii łączącej te trzy kraje i poprzemysłowym krajobrazie kulturowym. Poprzemysłowe ślady odznaczają się w charakterystycznej rzeźbie terenu, ale też na lokalnej społeczności. Stanowią one również nowe wyzwania dla regionu, zwłaszcza w obliczu zanikania przemysłu wydobywaczego. „Zielona Metropolia” w ramach współpracy w Euroregionie Moza-Ren miała na celu wzmocnienie lokalnej tożsamości i integrację całego obszaru. Projekt rozpoczął się w 2005 roku i był finansowany w ramach europejskiego programu INTERREG. Celem projektu „Grunmetropole” była integracja regionu pomimo różnic językowych i kulturowych, wzmocnienie tożsamości narodowej i świadomości społecznej oraz tworzenie impulsów dla rozwoju turystyki i gospodarki. W tym celu opracowano zielony szlak – dla podróżujących rowerem – oraz szlak metropolitalny – dla podróżujących samochodem – zachęcając mieszkańców i turystów do odkrywania całego regionu.

Aby zrozumieć kryjącą się za tym historię, zapraszamy do pobrania i lektury raportu: Green Metropolis Observatory Case  oraz do obejrzenia krótkiego filmu (wszystkie materiały dostępne są w języku angielskim):

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności