Praga Lab Praga Lab

22 grudnia 2021
Wystawa PRACA PRAGA / Uwaga zmiana terminu!

Ogłaszamy nabór prac do udziału w wystawie, której celem jest interpretacja i współczesne odczytanie dziedzictwa warszawskiej Pragi

Uwaga! Wydłużamy termin zgłoszeń do 20.01.2022 r.

Wystawa poprzez działania twórcze szeroko rozumianej wspólnoty tego dziedzictwa (heritage community) oddaje pole różnorodnym głosom stawiającym pytania o przyszłość dziedzictwa Pragi. Planowane działania związane są ze wzmacnianiem roli wspólnoty i jej udziału w określaniu wartości kulturowych Pragi.

Wystawa w przestrzeni fizycznej Pragi Północ jest elementem większego przedsięwzięcia kuratorskiego, współczesnej otwartej interpretacji dziedzictwa Pragi związanego z pracą, „przewodnika po (nie)istniejącej wystawie”. Dokumentacja wystawy będzie prezentowana w tych ramach na stronie ohpraga.pl oraz w publikacjach dotyczących przewodnika. W przewodniku oprócz dokumentacji zdjęć prezentowanych podczas Wystawy znajdą się także koncepcje prac, reprodukcje prac oraz teksty stanowiące otwarte zaproszenie dla odbiorców do odczytywania interpretacji wymienionych tematów takich jak:

  • WARUNKI PRACY, w szczególności twórczej i wytwórczej, rola przestrzeni dla osób pracujących, znaczenie lokalizacji na Pradze dla pracy artystycznej i produkcyjnej;
  • ENERGIA, rozumiana zarówno w sposób dosłowny, jak i metaforyczny. Zapotrzebowanie na energię, elektryfikacja, a obecnie cyfryzacja są silnie związane z produkcją i przemysłem. Jednocześnie obszary pracy stanowią miejsca energii ludzkiej, twórczej, społecznej.
  • KOBIETY i ich rola jako twórczyń, producentek, pracownic, a także jako odbiorczyń pracy i produkcji, konsumentek.
  • LUKSUS jako wyzwanie dla gospodarki zrównoważonej, odpowiedzialnej. Luksus może być zarówno obciążeniem dla niej, jak i wzorcem wysokiej jakości, trwałości. Zagadnienie luksusu może być odniesione do problemu nadmiaru (w sztuce i w produkcji)

tworzenia własnych interpretacji, spaceru po Pradze z przewodnikiem i zobaczenia lub wyobrażenia sobie poszczególnych elementów wystawy.

Regulamin naboru dostępny na https://partycypuj.ohpraga.pl/processes/wystawa

Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na https://partycypuj.ohpraga.pl/processes/wystawa/f/312/

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności